تبلیغات اینترنتی

تبلیغات ارزشمند است

مستند زیبای نجات یک بیزینس آموزنده برای استارت آپ ها

پیتر جونز که یک کارآفرین موفق است آیا میتواند مشکلات شهر بازی که در حال ورشکستگی است را نجات دهد.

2019/02/01

استارت آپ های شکست خورده خارجی

معرفی چند استارت آپ شکست‌خورده خارجی بخش اول با استارت اپ Pearl

2019/01/31

استارت آپ چیست؟

استارت آپ چیست و ایده یا استارت آپ من چه مشکلی را حل می‌کند؟

2019/01/27