اپلیکیشن

فروشگاه آنلاین آشا

نسخه اپلیکیشن تلگرام طلایی Telegram

تلگرام طلایی مانند برنامه اصلی تلگرام از API های عمومی و آزاد تلگرام استفاده می کند و مستقیما به سرور اصلی تلگرام متصل می شود

1397/11/11