پاکسازی هوا با کمک تایر خودرو

کسب درامد

پاکسازی هوا با کمک تایر خودرو



طرحی مفهومی از نوعی تایر پوشیده شده با خز برای کمک به پاکسازی هوا در کلان شهرها

این خزه های زنده در جدار بیرونی تایر به رشد خود ادامه داده و گاز دی اکسید کربن دریافتی از محیط را به اکسیژن تبدیل می کند.

تامین انرژی قطعات الکترونیکی جا سازی شده در این تایر همانند سنسورهای هوش مصنویی آن از طریق همین مجموعه تامین می شود.

در صورت استفاده از این نوع تایر در خودروهای شهری مثل  پاریش با 2.5 میلیون خودرو بصورت تخمینی امکان تولید 3 هزار تن اکسیژن و جذب 4 هزار تن گاز دی اکسید کربن در سال پیش بینی می شود.


مطالب مرتبط



تاریخ : 2019/01/22
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 41