شهر پاریس

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

شهر پاریس


شهر پاریس

شهر ادبیات، شهر سینما، فلسفه، تئاتر، مد، شهر خوردنیهای رنگارنگ. پاریس را در فیلمها زیاد دیده ایم

 پاریس شهر بزرگیست. متروهای قدیمی دارد با دالانهای تودرتو و طولانی، پله های بلند و عمیق که همهی شهر را به هم وصل میکند. ولی پاریس از زیر زمین، آن هم با مترویی قدیمی چندان لطفی ندارد. پاریس را باید از روی زمین دید، با اتوبوس ها و گاهی پیاده. حتی میشود به دنبال اتوبوس شمارهی ٩٦ گشت و یادی از فیلم Moon Bitter کرد

Paris شهر ادبیات، شهر سینما، فلسفه، تئاتر، مد، شهر خوردنیهای رنگارنگ. پاریسجشن بیکرانپاریس را بی آنکه دیده باشیم میشناسیم، پاریس را در فیلم ها زیاد دیده ایم، در کتاب ها تصور کرده ایم, نام خیابان های پاریس را بلدیم تلفظ کنیم، آثار اصلیاش را می شناسیم، رفته و نرفته بارها لمس اش کردهایم... 

پیاده روی خیابان در قلمرو دکه های کوچک و زیبای خورا کی ِ و هدایای کوچک کریسمس است. چراغانی خیابان هم آدم را مجنون زیباترین خیابان جهان میکند.

شانزه لیزه، از آشناترینهای پاریس خیابانی است بلند و پهن با مغازه های رویایی، گران و پر زرق و برق. در شانزه لیزه میتوانید عاوه بر نمایندگی معروفترین مارکهای دنیا )از جمله مغازه ی معروف لویی ویتون(، تعداد زیادی نمایشگاه ماشین دیدنی، رستوران، مغازه و سینما هم ببینید. شانزه لیزه از یک طرف به میدان شارل دوگل با آن بنای معروف دروازهی پیروزی یا طاق نصرت )آرک دو تریومف( منتهی میشود که یادبودیاست از شهدای انقاب فرانسه و جنگ ناپلئون. نام فرماندهان و قهرمانان جنگ نیز روی دیوارهای طاق نوشته شده است. انتهای دیگر خیابان میدان کنکورد است با ستون بلند اهدایی از مصر و باغ توئیلری که از کاخهای سلطنتی فرانسه بوده و ا کنون به باغی تبدیل شده که به موزه ی لوور منتهی میشود. شانزه لیزه روزهای آخر سال میلادی بسیار دیدنیاست.

 اما پاریس ایفل است و ایفل پاریس. ایفل نماد بلندی و استقامت و نماد مسلم شهر است. برای باال رفتن از بر ج و دیدن کل شهر و پیچ و تاب رود سن از باالی آن، باید در صفهای طوالنی ایستاد، ولی در نهایت تحمل این صفهای چند ساعته به قدم زدن در باالی آشناترین بر ج دنیا، گرفتن عکسهای رنگارنگ از- بر ج و منظره ی شهر میارزد.

دیدار از موزهی باشکوه لوور با هرم شیشهای معروفاش بیشک به یادماندنی است، اما وقت زیادی هم میخواهد. به همین خاطر مهمهای موزه روی نقشهای مشخص شده تا به راحتی بتوان مونالیزا، مجسمهی ونوس میلو، نقاشی تاجگذاری ناپلئون، بانوی صخرهها، لوح حمورابی و تکههایی از تخت جمشید را درگالریهای مختلف آن پیدا کرد و دید و لذت برد... یا شاید هم حسرت خورد!

کلیسای نوتردام، که ما را به یاد گوژپشتی میاندازد که از ناقوسهای سنگین و بزرگش آویزان میشد، کلیسایی عظیم است و دیدنی و شلوغ؛ در کنار رود سن واقع شده و دسترسی به آن آسان است. پیشنهاد میکنیم یکی از مدالهای طالیی کلیسا را برای خود به یادگار ببرید، یا شمعی در کلیسا روشن کنید. نوتردام روح عجیبی دارد که در کمتر کلیسایی دیده میشود. کوچه های باریک منتهی به بلوار سنمیشل مرکز تجمع رستورانهای مختلف است.

پاریس شهر غذاها، کافه ها و رستورانهاست. حتی ساندویچهای پاریس هم با بقیه ی جاها فرق میکنددر کافه های پاریس میتوانید بهترین کیک ها و قهوه ها را سفارش دهیدکافه های پاریسی به فضای کوچک داخلی و صندلیهای چیده شده در کنار خیابان معروف اند. خیلی اوقات درون آنها موسیقی زنده و اطراف آنها نقاشان و نوازنده های دوره گرد همراه طعم قهوه ی بینظیر، عصری دلپذیر برای شما میسازند. رستورانهایش عجیبترین و خوشمزه ترین غذاهای دنیا را با آداب مخصوص فرانسویها سرو میکنند. از ٥٠ رستوران برتر جهان، ١٠ تای آن در پاریس قرار دارد. غیر از اینها کرپهای فرانسوی که در همهی دکه های شهر یافت میشود یکی از خوشمزه ترین چیزهایی است که فقط در پاریس میتوان پیدا کرد. کرپها به انتخاب شما با شکلات یا کالباس و پنیر یا مخلفات دیگری پر میشوند و بینظیرند.

رستوران ها تنگ همدیگر در کوچه های محلهای رو به روی کلیسای نوتردام قرار گرفتهاند، مغازه دارها در هر فصلی هم که باشد دم در ایستادهاند و شما را به داخل دعوت میکنند. کوچههای سنمیشل یکی از بهترین مکانها برای گذراندن شب در پاریس است. با چند بار باال و پایین کردن کوچهها و خواندن منوی غذای نصب شدهی بیرون، انتخاب خوبی خواهید داشت.

 تاریخ : 1397/12/01
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 315

مطالب پیشنهادی