شهر مارسی Marseille

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

شهر مارسی Marseille


شهر مارسی Marseille

مارسی فرزند ارشد مدیترانه، بندر مهاجران، شهر دوچرخه، شهرقایقها و کشتیها و شهر پژوهش و هنر است.

شهر مارسی Marseille ، فرزند ارشد مدیترانه، بندر مهاجران، شهر دوچرخه، شهرقایقها و کشتیها و شهر پژوهش و هنر است. بندر مارسی، از بزرگترین شهرهای فرانسه و در عین حال شهری چند ملیتی است.

شهر الجزایریها، یونانیها، روسها، ایتالیاییها و اسپانیاییها. در مارسی بازارهای رنگارنگ آفریقایی شما را تا دل آفریقا میبرد، رستورانها و بناهایش ایتالیا و یونان را به یاد شما میآورد و بندرگاهها و کوچههای مرکز شهرش به شما یادآوری میکنند که در فرانسه هستید. از آبراههایش تا بندرقدیمی، از خیابانهای موازی با دریا تا مرکز شهر و تا باالی ُ ر از هیاهوی کار و تجارت، ورزش تپه، مارسی را شهر پر جنب و جوشی میبینید پ ُ ر از روح زندگی. مارسی شهریست که همه چیز را با هم دارد. شهر آفتاب و پ و دریا و طبیعت و فرهنگ است؛ شهر کوچههای باریک و دوست داشتنی و ساختمانهای قدیمی اروپاییست؛ شهر پژوهش و شهر دانشمندان است.

زادگاه بسیاری از شخصیتهای هنر و ادبیات فرانسه و یک بندر شلوغ است با رفت و آمد کشتیها و قایقها و لنجها. دیدن ماهیگیران هنگام غروب و صبح وقتی ماهیهای خود را در کنارهی بندر قدیم به فروش میگذارند، از صحنههای بدیع و فراموش نشدنی بندر مارسی است. بندر قدیم در مرکز شهر و کنار دریا، قلب مارسی است. سالنهای تئاتر و رستورانها و کافهها در کنار مسافران و کشتیها و قایقها و آثاری مثل ساختمان شهرداری، کلیسای جامع و قصر فارو، همه در بندر قدیم جمعاند. از این بندر نیز میتوان با قایق به جزیرهی کوچکی در وسط دریا رفت و سری به قلعهی بی نظیر ایف زد. قلعهی ایف، زندان قدیم شهر، همان زندانی است که در کتاب معروف کنت مونت کریستو نوشتهی الکساندر دوما از آن نام برده شده است و بسیار خاطرهانگیز و دیدنیست.

چشمانداز و منظرهی بندر قدیم و شهر در هنگام بازگشت از قلعه نیز از زیباترین نماهای بندر مارسی است. دیدار از کلیسای نوتردام دوال گارد، یک تیر و دو نشان است. کلیسا در بلندترین نقطهی شهر قرار دارد و از همه جای شهر دیده میشود و عاوه بر ساختمان و بنای زیبای آن، چشم انداز بی نظیری روی شهر با منظرهی سقفهای سفالی و دریا و کشتیهایش دارد. برای رسیدن به کلیسا آسانسورهای مخصوصی تعبیه شده که روی تپه کشیده میشوند. مارسی پایتخت فرهنگی اروپا در سال ٢٠١٣ خواهد بود. شهر، موزه و بناهای زیادی دارد که هم برای گردشگران و هم برای محلیها جذابند. از بین همهی آنها، کاخ لونشامپ با آبنمای دیدنی روبرویش، موزهی هنرهای مدرن، موزهی تاریخ مارسی و موزهی مد از پرطرفدارترینها هستند. مارسی شهر ورزش است. نه تنها تیم فوتبال المپیک مارسی از معروفترین تیمهای فرانسویست و فروشگاههای آن در همه جای شهر پرا کنده است، بلکه دوچرخه سواری، گلف، تنیس و غواصی نیز برای مردم مارسی به اندازه فوتبال مهماند. مسیرهایی که برای دوچرخه سواری کشیده شده اند و دوچرخه سواران حرفهای و غیرحرفه ای در همه جای شهر، آنقدر وسوسه کننده هستند که شما را اجارهی دوچرخه و گشت و گذار در شهر. از قضا اجاره کردن دوچرخه بفرستند پی بسیار آسان است و از تفریحات محبوب توریستها در مارسی. ممکن است در حین دوچرخه سواری از کنار زمینهای بزرگ و زیبای گلف مارسی هم عبور کنید. یکی از این زمین ِ ها به نام ال سالت، رستوران معروفی هم دارد با چشم اندازی رو به زمینهای گلف که محیط و فضایی رویایی برای صرف غذا دارد. تنوع رستورانها در مارسی بیداد میکند. از قیمت و نوع غذا. رستورانهای تونسی و آفریقایی و ایتالیایی، اسپانیایی و یونانی، پابهپای رستورانهای فرانسوی در مارسی وجود دارند. غذای محبوبشان هم نوعی سوپ ماهی است، یا راتاتویی و انواع با گتهای پرشده از غذاهای مختلف. اما هرچه باشد غذای دریایی، غذای محبوب شهرهای ساحلی مدیترانه است.

اطراف بندر قدیم رستورانهای غذایی که در رستوران سرو میشود زیادی پیدا میکنید با تنوع فراوان. معموال بین ١٠ تا ٣٠ یورو، و غذاهایی مثل با گت یا فستفود کمتر از ١٠ یورو هزینه دارد. هوای مارسی، هوای مطلوب و مالیم مدیترانهای است. زمستانهایش از ٨٩ درجه سردتر نمیشوند و تابستانها همیشه حدود ٢٤٢٥ درجه است. ولی مارسی شهر بادهای سرد و گرم است. بادهای سردش در زمستان و بادهای گرمش در تابستان خیلی مطلوب نیست. ولی در هر حال بهترین فصل سفر بهار و تابستان است. مارسی مثل خیلی شهرهای فرانسه نه چندان گران و نه چندان ارزان است. هزینهی اقامت در یک هتل متوسط بین ١٠٠ تا ٢٠٠ یورو برای هر شب در میآید و ورودی موزهها و قلعه هم به طور متوسط ٨ تا ١٠ یورو است. شهر مغازههای رنگارنگ و مرا کز خرید نیز زیاد دارد که ا گر فصل حراج باشد، خرید، میتواند در کنار تمام تفریحات و آثار دیدنی شهر، چاشنی خوبی برای شما باشد.تاریخ : 1397/12/07
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 141

مطالب پیشنهادی