ربات ساخت تار عنکبوت

تبلیغات ارزشمند است

ربات ساخت تار عنکبوترباتی که با الیاف مصنویی تار عنکبوت را شبیه سازی می کند


مطالب مرتبطتاریخ : 2019/03/13
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 21