کنترل ربات با ذهن

تبلیغات ارزشمند است

کنترل ربات با ذهناختراع دستگاهی که ذهن انسان را می خواند برای کنترل ربات ها


مطالب مرتبطتاریخ : 2019/02/09
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 48