زبان مردم ترکیه

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

زبان مردم ترکیه


زبان مردم ترکیه

ترکی ترکیه زبان رسمی و مادری ساکنان ترکیه است و یکی از قدیمی ترین زبان های دنیا به شمار می رود.

ترکی ترکیه زبان رسمی و مادری ساکنان ترکیه است و یکی از قدیمی ترین زبان های دنیا به شمار می رود. بخشی از مردم کشورهای مشترک المنافع و برخی از نقاط جنوب شرقی اروپا و بعضی از مناطق خاورمیانه نیز به زبان ترکی صحبت می کنند. ترکی آذربایجانی، ترکی ترکمنی، ترکی قرغیزی، ترکی اویغوری و... نیز شاخه هایی از زبان عمومی ترکی محسوب می شوند. زبان ترکی از گروه زبانی اورال - آلتانی است. زبان ترکی جدید که امروزه تحت عنوان » ترکی ترکی « شناخته می شود از ریشه ترکی اوغوز است که به وسیله سلجوقیان در اواخر قرن یازدهم به آناتولی وارد شده است. به تدریج لغات و اصطالحات قابل توجهی از زبان ترکی ً از فارسی و عربی به ترکی وارد شد و الفبای عربی رایج به فارسی و عربی و متقابا گشت. پس از اعام جمهوری )در سال 1923 ،)الفبای التین جایگزین الفبای عربی گردید )1928 )و پس از تغییر الفبا اصاح دستور زبان نیز توسط دولت آغاز و پی گیری شد. ویژ گی زبان ترکی را حروف صدا دار آن می دانند. در الفبای التینی که از سال 1928 به بعد در ترکیه مورد استفاده قرار گرفته است. کلمات به صورت فونتیک نوشته و خوانده می شوند.تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 239

مطالب پیشنهادی