حمل و نقل ترکیه

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

حمل و نقل ترکیه


حمل و نقل ترکیه

حمل و نقل ریلی راه آهن ملی تركیه، دارای 89410 كیلومتر خط آهن میباشد

حمل و نقل ریلی راه آهن ملی تركیه، دارای 894,10 كیلومتر خط آهن میباشد، كه 336,2 كیلومتر آن برقی است. هما کنون راه آهن، سهم عمدهای از كل حمل و نقل تركیه را برعهده دارد. همگی شهرهای مهم این كشور با قطار به یكدیگر مرتبط هستند. راه آهن تركیه در سال 1927 میلادی، تاسیس شده است. حمل و نقل ریلی در تركیه پیشینهای طولانی دارد و به زمان امپراتوری عثمانی باز میگردد. پایانه حیدر پاشایی در طرف آسیایی شهر استانبول عمری صد ساله داشته و ارزش تاریخی دارد. این پایانه هم ا كنون نیز فعال بوده و در کنار خدمات حمل و نقل، كاربردهای فرهنگی نیز دارد. تركیه از طریق راه آهن با همه ی كشورهای همسایه از جمله ایران مرتبط است. از طرف غرب، خط آهن تركیه به یونان و بلغارستان رفته و از شرق به ارمنستان، گرجستان و ایران مرتبط است. از جنوب نیز تركیه با سوریه و سپس عراق از طریق راه آهن ارتباط دارد.

خط آهن تركیه 

ارمنستان به جهت برخی اختلافات دو كشور در حال حاضر بسته است. بدیهی است كه از طریق این خطوط ریلی، امكان تردد كاال و مسافر به سادگی میان كشورهای همسایه وجود دارد. دیگر پروژههای در دست ساخت تركیه در زمینه حمل و نقل ریلی به شر ح زیر است: پروژه تونل زیر »تنگه بسفر« برای اتصال خطوط راه آهن طرف آسیایی و اروپایی استانبول، كه شبكه راه آهن آسیا و خاورمیانه را به اروپا متصل می‌كند. این پروژه در سال 2004 میادی، آغاز شده است. پروژه خط تندروی استانبول- آنكارا كه فاصله زمانی این دو شهر را از 5.6 ساعت به 3 ساعت کاهش میدهد. پروژه خط تندروی آنكارا - قونیه كه فاصله زمانی این دو شهر را از سه ساعت به یک ساعت کاهش میدهد. پروژه خط آهن كارس - تفلیس - باكو كه موافقتنامه آن در سال 2007 میادی، میان سه كشور تركیه، گرجستان و آذربایجان امضا شد. این پروژه نقش مهمی در مبادلات اقتصادی میان كشورهای همسایه با ترکیه ایفا خواهد كرد. در زمینه خطوط ریل سبک، تركیه دارای امكانات مناسبی است. شهرهای استانبول، آنكارا، بورسا، آنتالیا و قونیه تراموا دارند و شهرهای آنكارا، استانبول، ازمیر و بورسا دارای قطار زیرزمینی نیز هستند. در شهر آدانا نیز قطار زیرزمینی در حال راه اندازی است.تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 218

مطالب پیشنهادی