حمل و نقل هوایی ترکیه

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

حمل و نقل هوایی ترکیه


حمل و نقل هوایی ترکیه

تركیه دارای 117 فرودگاه است كه ازاین تعداد 14 فرودگاه بین المللی است.

تركیه دارای 117 فرودگاه است كه از این تعداد 14 فرودگاه بین المللی است. فرودگاه بین المللی »استانبول« و فرودگاه »اسن بوغای آنكارا« مجهز ترین فرودگاههای تركیه هستد. فرودگاه استانبول دروازه ارتباط هوایی شرق و غرب به شمار میرود و همهروزه پذیرای صدها پرواز ترانزیت است. در همهی فرودگاههای بینالمللی ترکیه امكانات كامل بارگیری و تخلیه كاال وجود دارد. شركت هواپیمایی ملی تركیه، به بیشتر شهرهای مهم جهان از جمله تهران، پروازهای روزانه دارد. این شركت هوایی، از جمله خطوط هوایی معتبر جهان است كه خدمات هوایی مناسبی به مسافران ارایه می‌كند. پروازهای داخلی این شركت، همهی شهرهای تركیه را پوشش میدهد. در کنار شركت هواپیمایی تركیه، چندین شركت هواپیمایی دیگر نیز به نامهای اونور ، اطلس جت ، ایزایر و پگاسوس در خطوط داخلی تركیه فعالیت می‌كنند كه در برخی از آنها پروازهای ارزانتری ارایه میشود. چند شركت هوایی چندملیتی مانند سان ا كسپرس و ایزی جت نیز در تركیه فعال هستند و پروازهای اختصاصی میان كشورها را دایر كردهاند.تاریخ : 1397/11/27
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 230

مطالب پیشنهادی