کاخ ابراهیم پاشا

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

کاخ ابراهیم پاشا


کاخ ابراهیم پاشا

یکی از دیدنی های استامبول کاخ ابراهیم پاشا صدراعظم با تدبیرسلیمان قانونی معروف ترین سلطان عثمانی است.

یکی از دیدنی های استامبول کاخ ابراهیم پاشا صدراعظم با تدبیرسلیمان قانونی معروف ترین سلطان عثمانی است. ابراهیم پاشا یونانی زاده ای ست که سرنوشتی مشابه امیر کبیر در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه داشت و با دسیسه اطرافیان شاه کشته می شود. وی که از عالقه مندان هنر و ادبیات غرب بود کاخ زیبایی در نزدیکی توپکاپی داشت که این کاخ به عنوان یکی از جاذبه های دیدنی استانبول شناخته شده و بعد از مرگش سرنوشت دگرگونی یافت. کاخ سابق ابراهیم پاشا وزیر اعظم سلطان سلیمان در شهر استانبول است و در سال ۱۹۸۳ به موزه هنرهای اسامی ترکیه تبدیل شد . گنجینه های با ارزشی از مجموعه هنرهای مذهبی ترکیه در این موزه قرار دارد و خود بنا هم از آثار مهم معماری به شمار می رود . پس از اعدام ابراهیم پاشا از این کاخ به عنوان سربازخانه، زندان، دفتر ثبت و ادارات دولتی استفاده می شد تا اینکه به موزه تغییر کاربری یافت. تاریخ : 1397/11/28
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 202

مطالب پیشنهادی