برج گالاتا

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

برج گالاتا


 برج گالاتا

برج گالاتا منظره ای فوق العاده از شهر و دریای مرمره از میان شاخ طالیی در برابرتان قرار دارد که سفر ترکیه را برایتان به یاد ماندنی خواهد کرد.

بر ج گالاتا tower Galata بر ج گالاتا در سال ۱۳۴۹ به عنوان یکی از ابزار دفاعی ژنویی ها در منطقه گالاتا استانبول ساخته شد. در آن زمان کنترل ساحل شمالی شاخ طالیی در اختیار این شهر قرار داشت. بعدها از این بر ج به عنوان زندان و مدتی نیز به عنوان بر ج آتش استفاده شد. امروزه رستورانی در باالی این بر ج راه اندازی شده است. از باالی بر ج گاالتا منظره ای فوق العاده از شهر و دریای مرمره از میان شاخ طالیی در برابرتان قرار دارد که سفر ترکیه را برایتان به یاد ماندنی خواهد کرد.تاریخ : 1397/11/28
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 234

مطالب پیشنهادی