حمام چمبرلیتاش

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

حمام چمبرلیتاش


حمام چمبرلیتاش

ایـن حمام، نزدیک بازار بزرگ استانبول و در مقابل ستون چمبرلیتاش قرار گرفته است

حمام چمبرلیتاش Chemberlytash Bath این حمام، نزدیک بازار بزرگ استانبول و در مقابل ستون چمبرلیتاش قرار گرفته. این ستون را معمار سینان در سال ۱۵۸۴ برای نوربانو سلطان و همسرش سلیم دوم ساخته است. حمام چمبرلیتاش، در ابتدا هم بخش زنانه داشت و هم مردانه. در قرن نوزدهم میادی و در زمان سلطنت سلطان عبدالعزیز، برای عریض کردن خیابان، بخش زنانهی حمام ویران شد. به تازگی قسمت زنانه بازسازی شده، اما ورودی آن با بخش مردانه یکی است. رختکن حمام، با گنبدی مسقف شده و به سوگوکلوک )قسمت سرد( معروف است. قسمت گرم حمام، ۳۸ حوض جدا گانه دارد. این حمام در استانبول هنوز کاربری دارد.تاریخ : 1397/11/28
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 249

مطالب پیشنهادی