قصر ییلدیز

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

قصر ییلدیز


قصر ییلدیز

این قصر یکی از آخرین اقامتگاههای سلطانهای عثمانی بوده که در اواخر قرن ۱۹ میلادی توسط عبدالحمید دوم تکمیل شد.

قصر ییلدیز Palace Yildiz این قصر یکی از آخرین اقامتگاههای سلطانهای عثمانی بوده که در اواخر قرن ۱۹ میادی توسط عبدالحمید دوم تکمیل شد. ساختمان شاله که خوابگاه ساطین به شمار میرفته، یکی از بزرگترین و مجللترین ساختمانهای این قصر است. قصر ییلدیز، به عنوان چهارمین قصر عثمانی بعد از فتح استانبول ساخته شد. این ساختمانها، در داخل یک پارک بسیار بزرگ از گلهای ال له و انواع گیاهان و درختان که از نقاط مختلف دنیا گردآوری شدهاند، قرار دارند. این کاخ، یکی از ُ ر ترکیه را تشکیل میدهد.تاریخ : 1397/11/28
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 249

مطالب پیشنهادی