کاخ توپکاپی

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

کاخ توپکاپی


کاخ توپکاپی

کاخ توپکاپی، نخستین کاخ عثمانی است که بعد از فتح بزرگ امپراطوری، در قرن ۱۵ میلادی به دستور محمد دوم ساخته شد

کاخ توپکاپی Palace Topkapi کاخ توپکاپی، نخستین کاخ عثمانی است که بعد از فتح بزرگ امپراتوری، در قرن ۱۵ میادی به دستور محمد دوم ساخته شد.این کاخ در محل تالقی تنگهی ُ ر، گلدن هورن و دریای مرمره قرار گرفته است؛ مکانی که بنای شهر استانبول ُسف ب برای اولین بار در دوران باستان و توسط رئیس مگاریانها، بیاز در سدهی هفتم پیش از میاد، در آن گذاشته شد. این کاخ، یکی از زیباترین مناظر استانبول را دارد. برعکس کاخهای اروپایی، توپکاپی تنها یک ساختمان سادهی تاریخی نیست، بلکه مجموعهای است، که از چندین کالهفرنگی و باغ، بر نوک یک شبه جزیرهی تاریخی و در مدخل گلدن هورن ساخته شده است. سلطانهای عثمانی برای مدت ۴۰۰ سال در توپکاپی استانبول زندگی کردند. در اوج دوران شکوفایی، ۸ تا ۱۰ هزار نفر در این کاخ زندگی میکردند که بیشترشان سربازهای پیاده نظام بودند. در سال ۱۹۲۴ این کاخ تبدیل به موزه شد و امروزه یکی از جالبترین موزههای جهان به شمار میرود. دیدنیترین تاالرهای توپکاپی؛ خزانهداری، آثار مذهبی اسامی، لباسهای سلطانها، دیوان، حرم، آشپزخانهها و سالن ظروف چینی هستند.تاریخ : 1397/11/28
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 252

مطالب پیشنهادی