شهر ساحلی آنتالیا

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

شهر ساحلی آنتالیا


شهر ساحلی آنتالیا

شهری با جمعیت جوان که اولین سکونتگاههای انسانی ترکیه را در خود دارد

آنتالیا، شهر ساحل و دریاست؛ روزهای درخشان، مثل خورشید و شبهای آرام شبیه به مدیترانه؛ شهری با جمعیت جوان که اولین سکونتگاههای انسانی ترکیه را در خود دارد؛ شهر هیجان بازیهای آبی و رستورانها و کافههای سنگی. هوای آنتالیا در طول سال تغییر چندانی نمیکند، بیشتر روزها گرم و شرجی است. زمستانها کمی خنکتر میشود و چند روزی باران میبارد. بهترین وقت سفر به آنجا، از اوایل فروردین تا اواخر آبان است که میشود در دریا شنا کرد؛ به هر حال تعریف سواحل آنتالیا را همه یک باری شنیدهاند. جز پالژهای خصوصی هتلها، دو تا ساحل عمومی هم در آنتالیا هست: یکی ساحل ماسهای الرا و دیگری ُنیآلتی. سواحل آنتالیا از جمله سواحلی هستند که به داشتن پرچم مجموعهی ک آبی معروفاند. ساحل الرا، که یکی از پرطرفدارترین سواحل آنتالیاست، در شرق شهر واقع شده و بیشتر هتلهای شهر هم توی همین منطقه هستند. در آنتالیا بهتر است نگران جای اقامتتان نباشید؛ در شلوغترین روزهای تعطیات هم هتل پیدا میشود. ً ارزان است، یعنی حتی لوکسترین و گرانترین هزینهی اقامت در آنتالیا کال هتلهای اینجا هم در مقایسه با مشابهشان در شهرهای دیگر دنیا، ارزانتر به نظر میرسند. هتل چهار ستارهی تر و تمیزی که امکانات سرگرمکنندهی خوبی هم داشته باشد، برای هر شب از پنجاه شصتهزار تومان به باال قیمت دارد. از َ ن کوتاه را میبینید که ساحل الرا که ده کیلومتر به سمت شرق بیایید، آبشار دود به دریا میریزد و بازارچهی صنایع دستی کوچکی هم در کنارش برپاست. ُنیآلتی است. کنیآلتی را جوری دومین ساحل عمومی آنتالیا، مجموعهی بزرگ ک ساختهاند که از پیر و جوان و بزرگ کوچک، بتوانند تویش اوقات خوشی داشته باشند: یک پارک آبی هیجانانگیز دارد پر از وسایل و اسباببازیهای آبی، یک استخر دلفین دارد که دلفینهای باهوش و زیبایی در آن هنرنمایی میکنند، یک شهر کوچک دارد که ما کت مینیاتوری ترکیه است و میتوان تمام دیدنیهای ترکیه را با اندازهی ٢٥ برابر کوچکتر در آن دید، پارک جنگلی و محوطهی بازی در کنار ساحل صخرهای و شنی و رستورانها و کافههای روبازش هم جان میدهد برای وقتگذرانیهای طوالنی. برای رفت و آمد در شهر، میتوانید تا کسی بگیرید که خیلی ارزان نیست؛ گاهی چهار یا پنج برابر قیمتی است که برای همین مسافت در ایران میپردازید، اما مینیبوسهای خوبی دارد که به غیر از مبدأ و مقصد، اسم ایستگاههای میانی را هم روی شیشهشان نوشتهاند. یک تجربهی جالبتر هم این است که سوار تراموای قدیمیای شوید که از مرکز شهر میگذرد و هدیه ِ ی شهر نورنبرگ آلمان به آنتالیا است؛ تراموا از موزهی آنتالیا که میراث پنجهزارسالهای از سکهها و فرشها و سفالها را نمایش میدهد، شروع به حرکت میکند و به منطقهی قدیمی کالهایچی میرسد. کالهایچی، معروف است به آنتالیای قدیم و خانههای سنگی و چوبیاش با دیوارهای سنگی بلندی که تا پائین و کنار دریا کشیده شده، محافظت میشود. کافهها و چایخانههای کوچک کالهایچی، نوشیدنیهای طبیعی و سنتی خوشمزهای دارد که در کنار بندرگاه زیبای پایین قلعه با ً خیلی میچسبد. قایقهای سفید تفریحی، حتما آنتالیا شهر ورزشهای دریایی مثل موجسواری، اسکی روی آب و قایقرانی است. تور رافتینگ، سوار شدن بر قایقهای بادی و حرکت بین رودخانهی خروشان رافتینگ است. تور کشتی هم از مسافران با غذاها و نوشیدنیهای مختلف و موسیقی زنده، روی دریای مدیترانه پذیرایی میکند. در هر دوی این تورها، توقفهای کوتاهی هست برای اینکه از روی صخرهها توی آب شیرجه بزنید و اوه بله چه هیجانی! مرکز خرید چند طبقهی میگروس و بازارهای شلوغی که از انتهای خیابان ایشیکالر شروع میشوند، جاهای خوبی برای خرید و گشت و گذار هستند. خیابان سنگفرش ایشیکالر پر از رستورانهایی با غذاهای جورواجور است. هر سال جشنوارهها و برنامههای زیادی در آنتالیا برگزار میشود، مثل جشنوارهیسینمایی پرتقال طالیی که نزدیک به سی دوره است از مهمترین جشنوارههای سینمای تجربی شناخته میشود و دورهی قبل هم بهمن قبادی، رئیس هیأت داورانش بوده. ً جوان که شبهای اهالی آنتالیا میزبانهای مهربانی هستند، مردمی آرام و ا کثرا گرم تابستان توی تراس خانههایشان شام میخورند و تلویزیون تماشا میکنند. ً شبیه به هم و بسیار ساده است و دیوارهای سبز معماری منازل مسکونی تقریبا و قرمز و بنفش با پنجرههای سفید، جلوهی خوبی به این آپارتمانها میدهد. تاریخ : 1397/11/29
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 251

مطالب پیشنهادی