تاریخچه آنتالیا

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ارزان

تاریخچه آنتالیا


تاریخچه آنتالیا

تا کنون ساکنان اولیه آنتالیا نامشخص مانده اند.

تا کنون ساکنان اولیه آنتالیا نامشخص مانده اند. بنا به شواهد تاریخی نام این شهر از آتالوس دوم)II Attalos )پادشاه پرما گون گرفته شده که در ۱۵۰ سال قبل از میاد بر آن ناحیه حکومت می کرده است. در حفاریهایی که در سال ۲۰۰۸ از ناحیهGarajı Doğu آنتالیا صورت گرفته مشخص شده، که روزگاری این شهر پایگاه نیروی دریایی روم و دارای ناوگانهای قدرتمندی بوده است. بعد از این حفاری معلوم شد، این شهر بیشتر از آن چه تخمین میشد در حدود ۳۰۰ سال قبل از میاد وجود داشتهاست. در سال ۱۳۳ قبل از میاد آنتالیا که بخشی از جمهوری روم بودهاست. در همان سال آتالوس سوم جهت حکمرانی بر کل امپراطوری روم در حین عزیمت جان خود را از دست دادهاست. این شهر در زمان روم باستان دارای رونق و رشد چشمگیری بودهاست. مسیحیت در قرن دوم میادی در این شهر گسترش یافت. در دوران امپراطوری بیزانس آنتالیا یکی از شهرهای مهم بوده و این شهر در قرن سیزدهم میادی توسط ترکان سلجوقی فتح و از سال ۱۳۲۱ میادی تا ۱۴۲۳ میادی بعنوان پایتخت ترکیه بودهاست. ابن بطوطه عربی در سالهای ۱۳۳۵ -۱۳۴۰ مسافرتی به آنتالیا داشته که این طور بیان میکند: از آالنیا به طرف آنتالیا که زیبا رفته و این منطقه دارای پوششهای طبیعی و زیبایی بوده و حجم وسیعی از شهر دارای نقاط و اما کن جذاب و دیدنی بودهاست. آنتالیا داری جمعیتی زیاد بوده که به چهار ناحیه تقسیم شده که تاجران مسیحی در اطرف بندر سا کن بوده و در محل زندگی آن دیواری بزرگ احاطه می کرده و دروازه هایی داشته که در طول شب و روزهای جمعه بسته می شدند. یونانیان که سا کنان اصلی و قدیمی این شهر بوده و یهودیان و خانواده سلطنتی هر یک در نواحی چهارگانه خود سا کن بودهاند. مسلمان این شهر نیز در شهر اصلی سا کن بودند. تمام ناحیههای ذکر شده دارای دیوارهای و دروازهای بلند و مستحکمی بودند. این شهر دارای باغها و میوههای خیلی خوبی بوده و دارای زرد آلوهای بسیار مرغوب به هستههای شیرین که به عنوان اجناس لوکس به مصر صادر می شدهاست. به گفته اولیا چلپی در اوسط قرن ۱۷ میادی این شهر دارای ۳۰۰۰ خانه شامل بیست محله ترک نشین و چهار محله یونانی نشین بودهاست. شهر از دیوارها و دروازهها فراتر رفته و در بندر نیز از وجود ۲۰۰ قایق گزارش داده است. در قرن ۲۰ میادی در پی مهاجرت ترکهای قفقاز و بالکان به این منطقه جمعیت این شهر به ۲۵۰۰۰ نفر رسید. مسیحیان و یهودیان در نواحی جدا گانه این شهر در اطراف بندر سا کن هستند.تاریخ : 1397/11/29
نویسنده : تیم پداس
تعداد بازدید: 237

مطالب پیشنهادی